• 13 ביוני 2015

    שכט מקסימלי בנזיקין (לא פלת"ד)

    האם הועד מתעלם מהחלטות עצמו? בעבר החליטו על הגבלה. ראיתי החלטה זו: " למעט בתביעות מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אין הגבלה על גובה שכר הטרחה בתביעות נזיקין. המוסכם עם הלקוח הוא המחייב, למעט שכר טרחה שוועדת שכר הטרחה תראה בו שכר מופרז; כל מקרה לנסיבותיו (החלטה מספר את 47/08).

    13 ביוני 2015