• 5 באוגוסט 2012

  חובותיו של הערב המפקח על משוחרר למעצר בית

  האם אדם שמשמש כערב על אדם שעצור במעצר בית אמור גם הוא שלא לצאת מהבית ולהיות "כלוא" עם העצור?
  מה הזכויות של אדם שערב על אדם עצור?

  5 באוגוסט 2012
 • 5 באוגוסט 2012

  חובותיו של הערב המפקח על משוחרר למעצר בית

  משה שלום,
  אתן לך תשובה כללית שנתתי בעבר לעניין חובותיו של הערב המפקח:

  א. חובות המפקח הן לוודא כי המשוחרר לא ייצא ממעצר הבית ובמידה שהוא עושה זאת-לצלצל ולהודיע על כך למשטרה. כמו כן, במידה שביהמ"ש קבע מגבלות נוספות על המשוחרר, כגון איסור יצירת קשר עם המתלונן/ת, איסור שימוש בטלפון או במחשב - על המפקח לעשות כמיטב יכולתו לפקח כי המשוחרר מקפיד לקיים תנאים אלה. במידה שהוא נוכח לדעת כי המשוחרר מפר תנאי מתנאים אלה-הוא אמור לדווח על כך למשטרה.
  ב. במידה שהמשוחרר מפר תנאי מתנאי השחרור-התביעה יכולה להגיש נגדו בקשה לעיון חוזר בהחלטת ביהמ"ש לשחררו ולבקש לעוצרו עד לתום ההליכים. התביעה עושה זאת, בד"כ, כאשר מדובר ביציאה מהבית.
  בד"כ, כאשר לא הוכח כי המפקח ידע על הפרת התנאים (למשל: טען כי ישן בחדר הסמוך, בזמן שהמשוחרר יצא מן הבית), התביעה אינה מבקשת לחלט את ערבותו.
  ולגבי המשוחרר: במידה שמדובר בהפרה אחת (אפילו יציאה מהבית) שלא לוותה בביצוע עבירה: בד"כ ביהמ"ש לא יעצור עד לתום ההליכים אלא יחלט את ההפקדה הכספית (או חלקה) ויורה על הפקדת ערובה כספית חדשה-כתנאי לשחרור. במידה שהיו הקלות לתנאי השחרור (כגון: יציאה לעבודה, לאחר מס' חודשים)-עשוי ביהמ"ש, במקרים רבים, לבטלן, ולהחמיר את תנאי השחרור-עד לחזרה רמה של מעצר בית מוחלט.
  ג. בזמן הפיקוח, המפקח אינו יכול לצאת מן הבית (אלא אם ביהמ"ש התיר למפוקח לצאת מהבית עם המפקח בשעות מסוימות). לכן, רצוי, כי כבר בעת דיון השחרור, תוצע לביהמ"ש חלופה של לפחות 2 מפקחים שישאו, לסירוגין, בנטל.
  ד. הערב המפקח יכול להשתחרר, בכל עת, מערבותו ומחובת הפיקוח שלו-ע"י הגשת בקשה לביהמ"ש. ביהמ"ש יפנה את הבקשה לתגובת ב"כ המפוקח, אשר אמור להציע ערב מפקח אלטרנטיבי. בכל מקרה, ביהמ"ש לא אמור להשהות את החלטתו לשחרר את הערב המפקח מחובת הפיקוח שלו יותר ממס' ימים.

  5 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?