• 28 בנובמבר 2012

  מנהל עזבון זמני

  אני אביו של מנוח זוכה עפ"י צוואה. הוגשה התנגדות בשאלת פרשנות בלבד (לענין החלוקה בין הזוכים) אין מחלוקת לגבי תקפות הצוואה. אני מעוניין שינתנו שמטרתם להתחקות אחר נכסי העזבון. כגון: משרד התחבורה, מגרש שיש לו זכויות בו וכן צווים כלפי אשתו של המנוח שהיא לא זוכה עפ"י הצוואה(בנקים- שיש לה בהם חשבונות בנק (שהרי למנוח מחצית בהם מכח חוק יחסי ממון), משרד התחבורה, רכב שנרכש ותמורתו שולמה מהחשבון המשותף וכו') כי נראה שיש דברים אשר בידיעתה והיא לא מגלה. ביהמ"ש טוען שעל מנת להתחקות אחר נכסי העזבון אני מחוייב להפקיד סכום ניכר שקבע לשם מינוי מנהל עזבון זמני. האם לא מוכרת בפסיקה זכותו של זוכה עפ"י צוואה להתחקות אחר נכסי העזבון, מבלי שיחייבו אותו לעשות זאת דווקא באמצעות מנהל עזבון זמני, דבר שכרוך בהוצאה כספית?

  28 בנובמבר 2012
 • 30 בנובמבר 2012

  מנהל עזבון זמני

  שלום יוסי. התשובה היאשאתה עדיין לא יורש על פי דין שכן התיק תלוי ועומד בענין ההתנגדות שעדיין לא הוכרעה ולכן אין לך מבחינה משפטית זכות עמידה להתחקות אחרי נכסי העזבון ומשכך דרוש מינוי מנהל עיזבון זמני שלו תהיה הסמכת לנקוט בכל הצעדים המשפטיים המתחייבים.

  30 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?