• 2 בדצמבר 2012

  מה הכוונה?

  מה הכוונה שמנה זה לא חלק מהעזבון?

  אם הבן שלי ציווה לי במסגרת צוואתו את כל זכויותיו במגרש. (מגרש שרשום מחצית על שמו ועל שם אשתו).
  א) האם זאת אומרת שהמדובר במנה גם אם הוא ציווה לי במסגרת צוואתו דברים נוספים, כגון: כספים?
  ב) והאם זאת אומרת שמדובר במנה ולכן המגרש אינו חלק מהעזבון ?
  ג) והאם ככל שזה מנה ולא חלק מהעזבון. האם המשמעות של זה שלא יוכלו לקחת מזה 1) חובות ככל שיש למנוח 2) מזונות מהעזבון שאשתו רוצה להגיש עבור הילדים ולקבל מהמגרש שהותיר לי? אודה להתייחסותכם בנפרד לג1' ול- ג2'. וכן לסעיפים א, ב' לעיל.

  2 בדצמבר 2012
 • 8 בדצמבר 2012

  מה הכוונה?

  שלום משה. מחצית מהמגרש שהבן שלך ציווה לך הוא חלק מהעזבון שכן המגרש הוא לא מנה. מאחר ומגרש הוא חלק מהעזבון הרי שניתן יהיה לתבוע את העזבון בגין חובות או מזונות מהעזבון.

  8 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?