• 13 בינואר 2014

    סעיף

    האם הסעיף הזה נראה תקין ובסדר או שיש בו משהו לא תקין?

    ממועד הגיע הבת לגיל 18 או סיום ביה"ס התיכון המאוחר מביניהם, ובמשך שרותה הצבאי – שרות חובה או השרות הלאומי, ועד לסיומם או עד הגיעה לגיל 20 המאוחר מביניהם, ישלם האב לידי האם שליש סכום המזונות שאמור יהיה להשתלם במועד הגיע הבת לגיל 18 או סיום ביה"ס התיכון, המאוחר מביניהם.

    13 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?