העברת כספים - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • גיא

  נשלח ע"יגיא 22:13, 4 ביוני 2012

  שלום רב, רציתי לשלום לגבי העברות כספים מחו"ל, מקור הכספים הינו מירושות לאורך השנים, הסכומים נמצאו בחשבון בבעלותי רק ב-10 שנים האחרונות (לפני כן אצל ההורים), יתרות אלו צברו רווחים וחייבים במס על פי המדינה בה נמצא החשבון וחלקם פטורים. רציתי לשאול לגבי העברת סכומים ארצה. האם הבנק מחויב לדווח או האם זה לפי שיקול דעתו, כמו כן, האם ניתן לבוא ולבדוק את מקור הכספים ולבדוק לגבי חיוב הרווחים במס? תודה מראש גיא

  השב
 • 22:52, 5 ביוני 2012

  גיא שלום - הבנק חייב לדווח לרשויות, ללא שיקול דעת, על כל הכנסת כספים מחו"ל בסכום של 1 מיליון ש"ח ומעלה. בסכום נמוך יותר, הבנק ידווח על פי שיקול דעתו, בהעברות הנראות לו חריגות בשים לב לפרופיל הלקוח. הרשויות בהחלט רשאיות לדרוש פרטים אודות מקור הכספים ולבחון את שאלת החיוב במס בישראל. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.