יבוא הון - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • שי

  נשלח ע"ישי 13:40, 1 ביולי 2012

  צהריים טובים, האם כספים שנצטברו בחו"ל מפעולות עסקיות שונות הרשומות כחוק בענייני נדל"ן בעיקר, אמורות להיתקל בקשיים ברשויות בישראל? סדרי גודל של 3-4 מ' ש"ח.

  השב
 • 22:32, 2 ביולי 2012

  שי שלום - שאלתך כללית למדי, ואשיב לך אפוא באופן כללי. החוק מתיר להחזיק רווחים שנצברו בחו"ל ואשר שולמו עליהם מיסים כדין (בחו"ל ו/או בארץ בהתאם לאמנות המס הקיימות). בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.