Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

מסחר והלבנת הון: הביטקוין מטריד את הרשויות

הרשויות בישראל פרסמו אזהרה בנוגע לשימוש בביטקוין - האמנם הביטקון מהווה קרקע פוריה לעבירות מרמה והונאה?

מאת: ד"ר אבי נוב, עו"ד | ד"ר עו"ד נוב אבי
09.03.14
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'

הרשויות בישראל פרסמו לאחרונה הודעה חריגה בנושא הביטקוין, וזאת בניגוד למגמה במספר מדינות בעולם, כמו קנדה, בריטניה וארצות הברית. בהודעה שפורסמה, הרגולטורים הכלכליים - בנק ישראל, משרד האוצר, רשות המיסים, רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מזהירים את הציבור בדבר סיכונים אפשריים הטמונים בכסף הווירטואלי, ובכלל זה הביטקוין. 

מהו הביטקוין?
הביטקוין הוא למעשה שורת קוד במחשב אשר יכולה לשמש כאמצעי תשלום. הביטקוין אינו מתיימר להוות הילך חוקי אלא משמש כאלטרנטיבה למטבעות המונפקים על ידי המדינות. אמנם, אין חובה לקבל ביטקוין כתמורה עבור נכס או שירות או כפירעון של חוב כספי, אך אם צדדים לעסקה מסכימים על תשלום בביטקוין, המדינה לא אמורה להתערב בכך. איסור על מסחר או שימוש בביטקוין מהווה, לדעת הכותב, פגיעה חמורה בזכויות אזרח, ובפרט בזכות הקניין.

האנונימיות של הביטקוין
בהודעה של הרשויות נאמר, כי מאחר שמסחר ושימוש בביטקוין מאפשר את העברתו באופן אנונימי, פעמים רבות תוך עקיפת הצורך בשימוש בגורמים הפיננסיים עליהם חל משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור, הרי שמדובר בפעילות בעלת מקדם סיכון גבוה בנוגע להלבנת הון ומימון טרור. טענה זאת בדבר סיכון גבוה בנוגע להלבנת הון בביטקוין בעייתית, שכן אין סיבה לחשוש כי בביטקוין מתקיימת הלבנת הון יותר מאשר במטבעות הרשמיים.

הונאות בביטקוין
הרשויות טוענות בהודעה הרשמית, כי המאפיינים הייחודיים של הביטקוין עלולים להוות קרקע פורה לפעולות מרמה, כדוגמת "הונאות פונזי" – הונאת ממון שבה מובטח למשקיעים החזר השקעה גבוה במיוחד בפרק זמן קצר, אך למעשה כספי החזר ההשקעה המוצגים כפירותיה, משולמים מכספם של המשקיעים העתידיים ואינם אלא החזר חלקי של הקרן. אלא, שמדובר בטענה מגוחכת. אמנם קיימים סיכונים מסוימים בשימוש בביטקוין, אך מכאן ועד טענת המרמה הדרך רחוקה. רמאויות קיימות בכל דבר ובכל מקום, והן אינן מיוחדות למטבעות וירטואליים או לביטקוין.

התנודתיות של הביטקוין
עוד טוענות הרשויות בהודעה הרשמית, כי הערך של הביטקוין נתון לתנודתיות גבוהה במיוחד, ולתנודתיות הזאת יש השלכות הן על מי שמשקיע במטבעות הווירטואליים, והן על מי שמבקש להשתמש בהם כאמצעי תשלום, בין כלקוח ובין כספק. אכן, יש תנודתיות בביטקוין, המשקף היצע וביקוש. משום כך, אנשים העושים שימוש במטבעות וירטואליים אמורים לתמחר את הסיכון, ואין בכך כל חסרון. 

מה הרשויות רוצות?
הרשויות בישראל לא יכולות לחסום את השימוש בביטקוין ובמטבעות וירטואליים, ולכן הן שואפות לקדם רגולציה. כדי להצדיק את הרגולציה, הרשויות מבקשות להראות כי ישנן בעיות רבות הכרוכות בשימוש בביטקוין. יש לקוות כי הרשויות בישראל ילמדו בעניין זה ממדינות אחרות, ולא יקשו על המסחר בביטקוין.

 

* נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

 

** הפרופיל של ד"ר אבי נוב, עו"ד, בגוגל פלוס

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים