תשלום ללקוחות לחשבון שאינו שלהם - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • איציק

  נשלח ע"יאיציק 17:18, 8 ביולי 2012

  קבלתי מלקוח בקשה להמחאת זכויות אשר מורה להעביר את התשלומים המגיעים לו לחברה אחרת. האם זה מותר? בכלל, האם מגבלות לפי החוק הן רק על מוסדות פיננסיים או גם על גופים עסקיים?

  השב
 • 12:15, 10 ביולי 2012

  איציק שלום - אין עבירה בתשלום שנעשה על פי המחאת זכויות, אלא שמוצע שתבקש לקבל את הנחיית הלקוח בכתב. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.