הימורים - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • אלי

  נשלח ע"יאלי 13:00, 17 ביולי 2012

  הימורים באינטרנט נחשב הלבנת הון? נחשב עבירה?

  השב
 • 11:14, 18 ביולי 2012

  אלי שלום - שאלתך חסרה פרטים רבים על מנת לתת תשובה מדוייקת. למשל, החוק מבחין בין מי שמשתתף בהימורים לבין מי שמארגן הימורים. כלל, פעולות בכספים הנצברים מארגון וניהול הימורים (גם באינטרנט), עלולות להיחשב הלבנת הון אסורה. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.