הפקדת צ'ק - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • יעקב

  נשלח ע"ייעקב 15:44, 15 באוגוסט 2012

  שלום רב, סליחה מראש על הבורות אבל רציתי לשאול אם הפקדת צ'ק של 52 אלף ש"ח שאקבל מאחותי מחייב את הבנק לדווח לרשויות? האם זה מהלך שאינו חוקי? כמובן שמדובר בכסף שהורווח ביושר לפי חוק ונמצא בבנק שלה. תודה מראש יעקב

  השב
 • 22:43, 19 באוגוסט 2012

  יעקב שלום - מעבר לחובות הדיווח המנויות בחוק (על פי רוב נוגעות לעסקאות מזומנים של 50 אלף ש"ח ומעלה) הבנק גם מחוייב בדיווח פעולות בנקאיות חריגות בשים לב לפרופיל הלקוח. על פני הדברים, הפקדת השיק הינה מהלך חוקי וככל שיש הסבר לגיטימי למקור הכספים ולא מדובר במהלך שנועד להבריח כספים מפני נושים, אין סיבה לחשוש, גם אם פעולת ההפקדה תדווח לרשויות. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.