חברות שמוחזקים בנאמנות - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • מאיר

  נשלח ע"ימאיר 22:22, 15 באוגוסט 2012

  בארץ, הבנקים דורשים מבעלי החשבון להצהיר על הנהנים בחשבון, שאלתי האם חברות שמוחזקות ע"י חברות נאמנות בגיבראלטר, נדרשים ע"י הבנקים לדווח על הנהנים, מכוח חוק הלבנת הון

  השב
 • 22:50, 19 באוגוסט 2012

  מאיר שלום - כל בעל חשבון בישראל (פרט או חברה) חייב לחשוף את זהותם של "הבעלים האמיתיים" של הכסף. החובה הנ"ל אינה נגזרת מזהות בעליה של החברה המקומית המנהלת את החשבון. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.