• 16 באוגוסט 2012

  חזרה מחו"ל

  אני ואשתי חזרנו מחו"ל לפני שלוש שנים שהיה בחו"ל ועבודה בחו"ל לא הגשנו דוחות בארץ.
  הבאנו כ 65000$ במזומן שחסכנו שם מעבודה.
  לא דווחנו שהבאנו כסף.
  עכשיו פדינו את הכסף ורוצים להפקיד את הכסף בבנק.
  הבנקאים אומרים שצריך לדווח לבנק ישראל .
  האם צפויות שאלות?

  16 באוגוסט 2012