חזרה מחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • אבי כהן

  נשלח ע"יאבי כהן 11:18, 16 באוגוסט 2012

  אני ואשתי חזרנו מחו"ל לפני שלוש שנים שהיה בחו"ל ועבודה בחו"ל לא הגשנו דוחות בארץ. הבאנו כ 65000$ במזומן שחסכנו שם מעבודה. לא דווחנו שהבאנו כסף. עכשיו פדינו את הכסף ורוצים להפקיד את הכסף בבנק. הבנקאים אומרים שצריך לדווח לבנק ישראל . האם צפויות שאלות?

  השב
 • 22:51, 19 באוגוסט 2012

  אבי שלום - אכן עליך לצפות שהבנק ישאל שאלות לגבי מקור הכסף. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.