הוספת נהנהים לחשבון בחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • אלונה

  נשלח ע"יאלונה 13:36, 2 בספטמבר 2012

  למשפחה שלי יש חשבון בנק בבירה אירופאית ידועה. האם הליך של הוספת נהנים לחשבון יהיה מסובך? מה יידרש מהם?

  השב
 • 19:50, 2 בספטמבר 2012

  אלונה שלום - את הכרוך בהוספת הנהנים עליך לברר מול סניף הבנק עצמו. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.