חילוט רכוש - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • איציק

  נשלח ע"יאיציק 13:53, 10 בספטמבר 2012

  רציתי לשאול בבקשה איזה רכוש ניתן לחלט?

  השב
 • 12:40, 19 בספטמבר 2012

  איציק שלום - ניתן לחלט רכוש בשווי כל רכוש שיש לו קשר לעבירות על חוק איסור הלבנת הון (לרבות עבירות מקור) ובין היתר רכוש שנעברה בו עבירה, שימש לביצוע עבירה, איפשר ביצוע עבירה, הושג כשכר לעבירה ועוד. הרשימה ארוכה למדי. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.