כמה אפשר להעביר לחבר? - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • Sere

  נשלח ע"יSere 11:55, 30 בספטמבר 2012

  אם מעוניינים לשלוח כסף לחבר תושב חוץ הסכום מוגבל?

  השב
 • 13:52, 30 בספטמבר 2012

  שלום רב - ככלל דיני הלבנת הון אינם מגבילים את הסכומים שניתן להוציא מהארץ אלא קובעים חובה לדווח עליהם. יתכנו מגבלות מסויימות מצד רשות המיסים אשר עשויה לדרוש מכם (באמצעות הבנק) להציג פטור/הנחה מניכוי מס במקור, אלא אם הכספים פטורים מניכוי במקור לפי דיני המס. בברכת חג שמח,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.