• 6 באוקטובר 2012

    הפקדת כספים שלא שלי

    אבי מפקיד את כספו בחשבון שלי בגלל שהוא מוגבל והבנתי שזה נקרא הלבנת הון מה אני יכולה לעשות בשביל שלא יהיה לי נזק בעתיד, האם אני צריכה לסגור את החשבון ולהגיד שאני רוצה לסגור בגלל שהכסף לא שלי יהיה לי בעיות?

    6 באוקטובר 2012