דולר אמריקאי משנת 2004 - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • שירה

  נשלח ע"ישירה 12:08, 14 באוקטובר 2012

  האם אפשר להשתמש בארה"ב בדולרים משנת 2004 או מוגבלים לשמוש מתאריך מאוחר יותר

  השב
 • 19:08, 17 באוקטובר 2012

  שירה שלום - שאלתך חורגת מהתחום שבו עוסק הפורום, וצר לי אפוא שלא אוכל להשיב לך במסגרת זו. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.