מיסוי - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • רן

  נשלח ע"ירן 04:30, 6 בנובמבר 2012

  נניח והעברתי כספים לארץ , פרטתי אותם ועכשיו אני בא להפקיד את הכסף בשקלים , האם אשאל מהיכן הכסף ? האם הבנק מצהיר על כך שאני מפקיד סכום העולה על 200,000 שקל ?

  השב
 • 17:29, 6 בנובמבר 2012

  רן שלום - הבנק בהחלט עשוי לברר מולך את מקור הכסף. כמו כן, הבנק ידווח לרשות על הפקדת מזומן בסכום המדובר. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.