העברת כסף לאוסטרליה - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • גיל

  נשלח ע"יגיל 18:19, 7 בנובמבר 2012

  ברצוני להעביר כסף לבן משפחה מקרבה ראשונה, עדיין לא מוגדר האם יהיה מדובר בהלוואה או מתנה, הבנתי מהבנק שבמקרה זה אין ניכוי במקור וההעברה היא פטורה, רציתי לשאול במידה ואקבל את הכסף בעוד כמה שנים , מה גישתו או דרישתו של מס הכנסה, והאם הוא או גורמים אחרים מקבלים דיווח מהבנק לגבי פעולות אלו, מדובר בסכום מוערך של כ-250000 דולר אוסטרלי תודה מראש

  השב
 • 10:25, 12 בנובמבר 2012

  גיל שלום - בעת זיכוי חשבון בכספים שהתקבלו מחו"ל, עשוי הבנק לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון. בשל הידוק שיתוף הפעולה בין הרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המיסים (שני הגופים חתומים על מזכרים לשיתוף פעולה וע"פ הצעת חוק ממשלתית תקבל רשות המיסים מידע ישירות מהרשות לאיסור הלבנת הון). אפשר אפוא שתתבקש לספק הסבר לגבי מקור הכספים שתקבל בעוד מספר שנים. מוצע שתשמור את כל האסמכתאות הקשורות להעברת הכספים לחו"ל ואם מדובר בהלוואה, אף לערוך הסכם מסודר. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.