סעיף מטרה - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • דרור

  נשלח ע"ידרור 12:08, 27 בדצמבר 2012

  שלום, ברצוני לדעת מה אומר סעיף "המטרה" של חוק איסור הלבנת הון, 2000. כלומר, את מה הוא בא למנוע ולגבי איזה עבירות הוא בעצם חל בכלל ועבירות הגבלים עסקיים בפרט. כמו כן, היכו ניתן למצוא דברי הכנסת בנושא ואת הצעת החוק המקורית (הראשונה). תודה

  השב
 • 15:47, 1 בינואר 2013

  דרור שלום - מטרת החוק היא לחשוף כספים שמקורם בפשיעה ולמנוע את הסוואתם לקראת שימוש חוזר. הדיווח חושף את הכספים וכך הוא קוטע את "שרשרת ההלבנה". הפשיעה המדוברת מופיעה ברשימה בתוספת לחוק. באשר להצעת החוק, אני מציע לך לשוטט מעט במאגרים משפטיים באינטרנט. שיטוט באתרים הנכונים יוביל אותך להצעת החוק ולדברי הכנסת (הנמצאים גם באתר הכנסת). בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.