הלבנת הון? - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • רותי

  נשלח ע"ירותי 08:39, 3 בינואר 2013

  אמי ואחותי מפקידות בחשבוני את משכורותיהן[הן משלמות את המיסים כנדרש] נאמר לי על ידי הבנק שעל פי חוק מעשה כזה אסור וזוהי הלבנת הון[??] וכדי שהן תוכלנה להמשיך להפקיד את המשכורת עליהן להיות בעלות זכות חתימה/מיופות כוח בחשבוני. עלי לציין כי אחותי פושטת רגל ועל כן אינה יכולה לפתוח חשבון בנק. האם כך הדבר?

  השב
 • 17:37, 3 בינואר 2013

  רותי שלום - על פי חוק איסור הלבנת הון, העברת כספים לאדם אחר במטרה להונות נושים עלולה להיחשב עבירה של הלבנת הון אסורה. הבנקים נוקטים היום משנה זהירות ואוסרים על הפקדת משכורת לחשבון של אדם אחר. בברכה,

  תגובה
 • 19:17, 3 בינואר 2013

  תודה על מתן התשובה.
  במקרה שלנו המשכורת של אחותי מדווחת במלואה לכונס מידי חודש בדיווח החודשי וההפקדה לחשבוני נעשית רק מכיוון שאין לה חשבון משלה. מה בעניין המשכורת של אמי? היא אינה פושטת רגל ומפקידה לחשבוני מכיוון שכך יותר קל לה לנהל את כספיה. האם מעשה זה אסור על פי החוק?

  תגובה
 • 15:21, 6 בינואר 2013

  רותי שלום - החוק מחייב את הבנק לזהות ולוודא עבור מי מנוהל החשבון. כאשר משכורת מופקדת לחשבון של אדם אחר, עלול להיווצר טישטוש ביחס לבעלים האמיתיים של החשבון. ככל הנראה מכאן הבסיס לסירוב הבנק ביחס לאמך. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.