הלבנת הון - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • רות

  נשלח ע"ירות 09:38, 5 בינואר 2013

  שלום רב, הנכד שלי, בעוד כמה חודשים בן 18. האבא של הילד מוגבל חמור בכל הבנקים.חייב כסף לבנקים, למס הכנסה, לביטוח לאומי ועוד הרבה. ידוע לי, כי הוא מחכה שהילד שלו (הנכד שלי) יהיה בן 18 על מנת שהוא יוכל להשתלט על החשבון שלו. לילד, אין מוסג על המעשים של האבא, ועלול להסתבך כל החיים שלו. איך ניתן למנוע את המצב הזה? האם ניתן להזהיר את הבנק?

  השב
 • 17:37, 7 בינואר 2013

  רות שלום - כאשר נכדך יהיה בגיר הוא יוכל לפתוח חשבון עצמאי ולעשות בו כרצונו. ככל שידוע לך על תוכנית לעשות מעשים פליליים באמצעות החשבון, את יכולה לנסות להזהיר את הבנק, ואולם, ככל שלא מדובר במעשים פליליים, יש לזכור שהחוק מחייב את הבנק להעניק שירות בנקאי לכל לקוח, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק. בברכה,

  תגובה
 • 12:49, 8 בינואר 2013

  שלום רב
  גיסי העובד בשחור (מוסך נייד במזומן ללא חשבונית)מעביר אלי אחת לכמה שבועות כסף מזומן להפקדה (לצרכי שמירה בלבד) בחשבון הבנק שלי.

  האם יש כאן עבירה כלשהי על החור מבחינתי?
  האם יש בזה משום הלבנת הון?

  מה אם אני מחליט בהסכמתו להשקיע את הכסף?

  תגובה
 • 15:36, 8 בינואר 2013

  יוחנן שלום - אתה עובר עבירה על חוקי המס שכן אתה מסייע לאדם אחר להתחמק מתשלום מס. לגבי הלבנת הון - בנסיבות מסויימות מעשיך עלולים להיחשב עבירה על החוק לאיסור הלבנת הון (למשל אם במעשיך אתה מסייע להתחמק מנושים). בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.