האם אני חייב לפרט לבנק מקור הכסף - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • איציק

  נשלח ע"יאיציק 18:36, 9 בינואר 2013

  שלום רב מכרתי דירה לאחרונה וקיבלתי סכום של כ200K ש"ח לחשבוני. פקיד הבנק דרש לדעת מה מקור הכספים. עניתי - ממכירת דירה. מנהל הסניף ביקש ממני לשלוח לו העתק של חוזה המכר. אני לא מעוניין למסור העתק החוזה לבנק. האם אני חייב חוקית לפרט לבנק מקור הכספים ולהמציא לו מסמכים, או שאני יכול להגיד שאני לא מעוניין למסור פרטים.

  השב
 • 13:12, 10 בינואר 2013

  איציק שלום - הנחיות המפקח על הבנקים (התואמות את חוק איסור הלבנת הון) מחייבות את הבנק לברר מהותן של פעולות כספיות הנחזות חריגות. דרישת הבנק חוקית, ואם תסרב להציג אסמכתא ביחס למקור הכספים, עלול הבנק לפרש זאת כנסיון להסתיר את מקור הכסף. יחד עם זאת, אתה יכול לבקש מהבנק להסתפק באסמכתא אחרת, למשל, בשומת מס שבח שקיבלת בגין המכירה. בברכה,

  תגובה
 • 20:17, 11 בינואר 2013

  כל העניין הזה מרגיז אותי עקרונית. מדוע אדם נחשב כאשם כל עוד לא הוכיח אחרת ולא להפך כמו שצריך להיות בדמוקרטיה. מה עם הזכות לפרטיות? מדוע שגוף מסחרי יחייב את הלקוח למסור מידע פרטי בלי שיש ללקוח אפשרות להתנגד? לדעתי זה צריך להיות אחרת - הבנק בכל חשד יעביר את המידע לרשות המוסמכת וזו תדרוש מאותו לקוח את המסמכים הדרושים.

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.