רישום "נהנים" בחשבון השקעות - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • דני

  נשלח ע"ידני 09:05, 13 בינואר 2013

  שלום רב אני מנהל חשבון ני"ע בבית השקעות הרשום על שמי בלבד. בגלל העלויות הזולות הכנסתי לשם גם סכומי כסף די גדולים ששיכים לאחי, לאבא שלי ולסבא שלי, איתם רכשתי ניירות ערך. האם אני צריך לעדכן את טופס "נהנים בחשבון" עליו חתמתי במעמד פתיחת החשבון? מה ההשלכות של הוספת נהנים נוספים בחשבון - האם זה יגביל אוי באיזושהי צורה בניהול החשבון?

  השב
 • 10:28, 13 בינואר 2013

  דני שלום - אי דיווח על נהנים בחשבון מהווה עבירה על החוק לאיסור הלבנת הון, והוספת הנהנים לחשבון לא אמורה להגביל את ניהול החשבון מבחינת אותו חוק. יחד עם זאת, עליך לבדוק האם, בשים לב להסדר בינך לבין הנהנים, תחולנה עליך מגבלות מכח החוקים המסדירים ניהול תיקי השקעות (חוקים אלה חורגים מתחום עניינו של הפורום). בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.