מכירת בית - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • שגיא וקסלמן

  נשלח ע"ישגיא וקסלמן 13:53, 20 בינואר 2013

  האם אני כמוכר בית צריך לבדוק מהיכן מקור הכסף שמעביר אלי הקונה. כלומר, אם למשל הקונה מעביר אלי כסף מבנק במדינה אחרת או מחברה שרשומה במדינה אחרת, עלי לדווח על כך לרשות להלבנת הון

  השב
 • 14:23, 20 בינואר 2013

  שגיא שלום - על פי נוסח החוק הקיים התשובה לכך שלילית. אתה עובר עבירה רק אם אתה יודע פוזיטיבית שמקור הכספים באחת העבירות שבתוספת לחוק. נכון להיום, ידיעה אינה כוללת "עצימת עיניים". יש כוונה לשנות זאת בעתיד.יחד עם זאת, יש לזכור שהעברת כספים - בדרך של העברה הבנקאית - בסכומים גבוהים מדווחת אוטומטית לרשות לאיסור הלבנת הון. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.