הבנק מסרב לשחרר כסף - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • מיכל

  נשלח ע"ימיכל 14:56, 24 בינואר 2013

  לאבי יש חשבון בו שותפה אחותי שהיא אזרחית ישראל ותושבת ארצות הברית. החשבון נפתח לפני כ 15 שנים והכספים שהופקדו בו שייכים לאבי וממקורות של אבי בלבד. אחותי נרשמה כשותפה בחשבון מטעמים של ניהול ונוחות ולמעשה כספים אינם שלה. הבנק לא מוכן לאפשר את העברת הכספים עד שאחותי לא תקיים תנאים אחותי לא מעוניינת להצהיר שהיא בעלת החשבון ולא מעוניינת למסור פרטים שכן אינה רוצה להיות ממוסה בארצות הברית בגין הכספים. מה עליה לעשות?

  השב
 • 16:55, 24 בינואר 2013

  מיכל שלום - לא פרטת אילו תנאים ופרטים הבנק דורש מאחותך, לפיכך אשיב לך באופן כללי כי התנאים והדרישות שמציבים בנקים מקורם, בדרך כלל, בהוראות של בנק ישראל הדורש מהבנקים להכיר את לקוחותיהם ואת מקור הכספים המנוהלים בחשבונות. הבנק רשאי לסרב לתת שירות ללקוח המסרב למסור פרטים הנדרשים על פי חוק. אחותך יכולה לבקש לצאת מהחשבון. אמנם זה לא יסייע לה ביחסים מול ה-IRS לגבי התקופה שהיא הייתה בחשבון, אך זה עשוי לאפשר את העברת הכספים בהווה. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.