הפקדת צ'ק מארה"ב - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • יונה

  נשלח ע"ייונה 17:01, 24 בפברואר 2013

  שלום רב ברצוני לציין כי אני שכירה ומשלמת מיסים כחוק. כחלק מתחביביי אני ציירת בזמני החופשי והעלתי מספר ציורים לאתר בארה"ב העוסק במכירת אמנות. להפתעתי אחד הציורים נמכר בסכום של 2000 דולר, וציק יישלח אליי. האם בעת הפקדת הצ'ק לחשבון הבנק שלי הבנק ידווח על סכום כסף זה לרשויות?

  השב
 • 11:33, 26 בפברואר 2013

  יונה שלום - ככלל, הבנק מחוייב בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון (ולא לרשות המיסים בשלב זה), גם בהפקדות בסכומים נמוכים, אם מדובר בסכומים הנחזים חריגים ביחס לפרופיל הלקוח. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.