דיווח על נהנה ברכישת דירה - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • גיא

  נשלח ע"יגיא 14:38, 17 במרץ 2013

  שאלה: האם כשרוכשים דירה צריך לחתום על טופס שאין נהנה נוסף בדירה הנרכשת (כמו בפתיחת חשבון בנק)? במידה וכן יש נהנה שלא רשום כרוכש יש חובת דיווח?

  השב
 • 22:05, 20 במרץ 2013

  גיא שלום רב - בעת רכישת דירה אין צורך לדווח שאין נהנה פרט לרוכש. יחד עם זאת, כאשר הדירה נרכשת עבור נהנה, יש צורך להודיע על כך לרשות המיסים (למנהל מס שבח במקרה זה) בתוך פרק זמן הקבוע בחוק. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.