העברת כסף - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • שלי

  נשלח ע"ישלי 20:51, 22 במרץ 2013

  אם חבר שלי מעביר לי סכום כספי מעל 100,000 ש"ח בהעברה בנקאית, האם יש חובה לשלם מס הכנסה או האם קיימת בעייתיות עם הלבנת הון? האם זו בעיה? ובמידה שהוא מעביר לי במזומן דרך בנק הדואר?

  השב
 • 11:50, 4 באפריל 2013

  שלי שלום - ככלל, בהעברות דרך מסלקה בנקאית, לא מוטלת עליך חובת דיווח מיוחדת לרשות להלבנת הון, שכן התאגיד הבנקאי עושה זאת במקומך, בהתאם לפרמטרים בחוק. לגבי תשלום מס - לא כתבת אם מדובר בהעברה לארץ או לחו"ל. קבלת כספים במתנה אינה מחוייבת בתשלום מס מיוחד בארץ. בהוצאת כספים לחו"ל הדבר מורכב יותר ובמקרים מסויימים את אפילו עשויה להיתקל בדרישת הבנק להמציא לו אישור מפקיד השומה הפוטר את הבנק מניכוי מס במקור, תלוי בטיב התשלום. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.