העברת כסף מארה"ב - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • אתי

  נשלח ע"יאתי 17:52, 5 באפריל 2013

  חיינו 8 שנים בארה"ב, אנו אזרחי ישראל, ללא אזרחות בארה"ב. לא שילמנו ביטוח לאומי (כן בשנים הראשונות), כך שכנראה הוכחת מרכז חיינו כארה"ב בשנים אלו הינה מובהקת מספיק. ברצוננו להעביר כספים לישראל. מהי הדרך הקלה לביצוע ומהם הסכומים המותרים? תודה

  השב
 • 19:56, 16 באפריל 2013

  אתי שלום - אין מגבלות על הסכומים המותרים להעברה לארץ. בהעברות בנקאיות בסכומים גדולים, הבנק המקבל ידווח לרשות לאיסור הלבנת הון על קליטת הכספים, אך עצם הדיווח אינו גורר חיוב במס. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.