העברת כספים לארץ - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • יואב

  נשלח ע"ייואב 13:39, 17 באפריל 2013

  האם העברת סכום כסף גדול לאחר שהייה של שלוש שנים בחול תגרור תשלום מס ? האם יש לדווח על העברה בעצמנו או שהבנק עושה את זה?

  השב
 • 15:35, 22 באפריל 2013

  יואב שלום - חבות המס נקבעת בהתאם לסוג ההכנסה (למשל הכנסה מריבית, משכר, מרווח הון וכיוצ"ב)ולמקום התושבות של מי שהפיק את ההכנסה. העברת הכספים, כשלעצמה, לא יוצרת חבות במס. באשר לחובת הדיווח, החובה מוטלת עליך רק בהעברת כסף מזומן או המחאות נוסעים במעברי גבול (100 אלף ש"ח ומעלה). במקרים של העברה בנקאית, חובת הדיווח מוטלת על הבנק. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.