• 17 באפריל 2013

  העברת כספים לארץ

  האם העברת סכום כסף גדול לאחר שהייה של שלוש שנים בחול תגרור תשלום מס ?
  האם יש לדווח על העברה בעצמנו או שהבנק עושה את זה?

  17 באפריל 2013
 • 22 באפריל 2013

  העברת כספים לארץ

  יואב שלום - חבות המס נקבעת בהתאם לסוג ההכנסה (למשל הכנסה מריבית, משכר, מרווח הון וכיוצ"ב)ולמקום התושבות של מי שהפיק את ההכנסה. העברת הכספים, כשלעצמה, לא יוצרת חבות במס. באשר לחובת הדיווח, החובה מוטלת עליך רק בהעברת כסף מזומן או המחאות נוסעים במעברי גבול (100 אלף ש"ח ומעלה). במקרים של העברה בנקאית, חובת הדיווח מוטלת על הבנק. בברכה,

  22 באפריל 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?