גובה סכום שמותר להוציא מהארץ - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • חנה

  נשלח ע"יחנה 20:51, 19 במאי 2013

  אני נוסעת לחו"ל כמה כסף מותר לי לקחת ללא דיווח

  השב
 • 11:23, 20 במאי 2013

  הסכום החייב בדיווח הוא 100 אלף ש"ח ויותר. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.