עבירות מס - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • גדי

  נשלח ע"יגדי 21:50, 22 במאי 2013

  עו״ד ברקאי שלום. האם עבירות מס הן עבירות מקור כך שהן גם עבירות על חוק לאיסור הלבנת הון? תודה

  השב
 • 22:01, 26 במאי 2013

  גדי שלום - לעת עתה ובהקשר של עבירות מס, רק עבירות של שימוש בחשבוניות פיקטיביות מוגדרות כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. עם זאת, במסגרת התוכנית הכלכלית שכבר אושרה ע"י רוה"מ ושר האוצר, צפויה לעבור חקיקה המגדירה גם עבירה של השמטת הכנסות (כלומר, העלמת מס) כעבירת מקור. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.