שכיר בחברה פרטית - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • kookie

  נשלח ע"יkookie 01:07, 27 במאי 2013

  מואשם בעבירת הלבנת הון , כאשר בהוראת מעבידו כתב שמות בדויים בחשבוניות, זאת על מנת להכניס כספי עבירה למחזור העסקים הרגיל. האם יש הגנות מסוימות בחוק לעובד כזה?

  השב
 • 22:12, 29 במאי 2013

  קוקי שלום - העובד יכול לטעון שלא התקיימו יסודות עבירת סעיף 117(ב)(3)לחוק מע"מ או שהיא לא נעברה "בנסיבות מחמירות" כהגדרת החוק. כמו כן יכול העובד להעלות טענות הגנה כלליות מדיני העונשין. ככל שמדובר במקרה קונקרטי, מומלץ להיוועץ עם מומחה בשים לב לנסיבות הספציפיות של המקרה. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.