טופס W9 - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • בועז

  נשלח ע"יבועז 10:30, 29 במאי 2013

  בחשבון בנק בארץ של חברה זרה בבעלותי המלאה והבלעדית, הסמיך הדירקטור את בתי שהיא אזרחית ארה"ב המתגוררת בארץ לחתום בחשבון החברה. אין לבתי כל בעלות על מניות ואינה מוטב של החברה. הבנק ביקש שבתי תחתום על טופס W9. האם זוהי דרישה מוצדקת?

  השב
 • 21:59, 29 במאי 2013

  בועז שלום - על פניו הבנק מקיים את דרישת ה-
  Foreign Account Tax Compliance Act המורה לכל מוסד פיננסי שאינו אמריקאי לדווח לרשות המיסים האמריקאית (IRS) על כל בעלי שליטה בחשבון שהינם בעלי אזרחות אמריקאית. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.