ירושה - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • מוטרד

  נשלח ע"ימוטרד 17:48, 1 ביוני 2013

  שלום! קרוב משפחה נפטר לפני כ-8 שנים וירשתי חשבון בחו"ל. הכספים הושקעו אבל בגלל המשבר ב-2008 אין רווחים בחשבון. יתכן רק השנה אראה רווחים. קודם כל האם אני חייב להצהיר על הפסדים או רק רווחים? ואם כן היה צריך לדווח האם הדיווח עכשיו יגרור איזשהו עונש מרשויות?

  השב
 • 13:45, 2 ביוני 2013

  מוטרד שלום - בהנחה שהנך תושב ישראל, עליך לדווח על הכנסותיך גם מהשקעות/חשבונות בחו"ל. חובת הדיווח הינה על הכנסות, גם אם בחישוב שנתי קיים הפסד. דיווח היום עלול לגרור סנקציה אזרחית ואפילו פלילית. מוטב לדווח אפוא במסגרת הליך של "גלוי מרצון". בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.