חשבון בנק בחול - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • Fay

  נשלח ע"יFay 07:39, 24 ביוני 2013

  אם אני פותחת חשבון פרטי על שמי ולא ע״ש חברה, בבנק אמריקאי , האם גם אז אני צריכה אישור מפקיד שומה ?

  השב
 • 11:41, 26 ביוני 2013

  פיי שלום - אין צורך באישור על מנת לפתוח חשבון בחו"ל. עם זאת, החוק מחייב תושב ישראל לדווח על הכנסותיו מחשבון בחו"ל. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.