חובת דיווח ? - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • חסוי

  נשלח ע"יחסוי 19:58, 26 ביוני 2013

  לעו"ד ברקאי שלום, תוכל להתיחס להערה הנוספת שהוספתי ? תודה. חסוי.

  השב
 • 17:08, 2 ביולי 2013

  חסוי שלום - באופן כללי, אדם הנאות לקבל מאדם אחר כספים שנצברו באופן לא חוקי (מבלי ששולם עליהם מס במועד יצירת הכספים) והוא עושה זאת ביודעין, עלול להיחשב כשותף לעבירת מס, וכל זה כמובן כפוף לתקופות התיישנות הקבועות בחוק. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.