העברת כסף לבן משפחה בחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • גיא

  נשלח ע"יגיא 21:05, 1 בספטמבר 2013

  הבן שלי חי בחו"ל וזקוק באופן דחוף לסכום שווה ערך לכחצי מיליון שקל. אני מעוניין להעביר אותם אליו כמתנה/הלוואה. האם ינכו לי מס במקור (25%?) בגין ההעברה? כמובן שהכוונה היא להימנע ממס כזה. מה אני צריך לעשות בשביל זה?

  השב
 • 11:27, 3 בספטמבר 2013

  גיא שלום - הבנק לא אמור לנכות מס במקור במקרים של מתנה לבן. מוצע שתסביר לבנק שמדובר במתנה לבן (ולכן אין חובת ניכוי מס במקור). לכל היותר, הבנק יבקש ממך להביא להם אישור ממפקיד השומה האיזורי במקום מגוריך הפוטר את הבנק מניכוי מס במקור. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.