תיווך בהעברת כסף מחו" - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • גל

    נשלח ע"יגל 14:36, 19 באוקטובר 2014

    השב
  • 15:57, 19 באוקטובר 2014

    שלום, האם מי שעזר לאחר להעביר כסף מחו"ל לארץ (100 אלף דולר) בלי שהיה דיווח לרשויות, נחשב אף הוא לעובר על הוראות חוק איסור הלבנת הון? יש הבדל בתשובה לשאלה אם הוא קיבל או לא קיבל תמורה לעזרתו? העזרה הייתה בכך שהוא יצר קשר עם אדם בארץ ששילם (מכסף שהיה בארץ) לאותו אדם שהיה אמור לקבל את הכסף מחו"ל והמתווך קיבל את אותו סכום בחו"ל, כך שבפועל - לא הוזרם כסף מחו"ל. האם המתווך שלנו (שנמצא בחו"ל) בסכנה פלילית לפי החוק הישראלי?

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.