הצהרה של יוזם העברת כספית - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • דני

  נשלח ע"ידני 16:17, 15 בנובמבר 2015

  פתחתי חשבון השקעות והצהרתי על סכום שיועבר בהעברה בנקאית מחשבון של בן משפחה. החשבון נפתח ובוצעה העברה. הבנק דורש ממני הצהרה בכתב של בן המשפחה שהעביר את הכסף מחשבונו מנימוקי מלחמה בהלבנת הון והוראות משרד האוצר. לא מוכן להסתפק בהצהרה בכתב שלי והודיע שאם אסרב יבטל את ההעברה. להדגיש הכל אחרי שמלאיתי את כל התנאים לפתיחת חשבון (הצהרות חתימות, תיחקור) והחשבון נפתח.

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

  עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

  09:45, 23 בנובמבר 2015

  שלום וברכה!

  אכן, זוהי מגמת הבנק היום. בכל הקשור לחוק איסור הלבנת הון ונספחיו, ההתנהלות הופכת קשה מיום ליום.
  עליך לציית להוראות הבנק ומשלא תעשה כן תיחשב כמי שהבנק יכול לסרב לבצע עבורו פעולות, בהתאם להוראות המפקח על הבנקים.

  גם על דרך ההגיון, באם אכן קיבלת מתנה מקרוב והכסף חוקי ולגיטימי, כי אז לא אמורה להיות לקרוב בעיה כלשהיא לתחום ולאשר..

  ובכללי אציין כי בכל פעולה חריגה שנעשית בבנק, מומלץ קודם כל להתייעץ כיום עם בעל מקצוע ולהכין את השטח טרם ביצוע הפעולה שכן לאחר ביצוע הפעולה, הדברים הופכים קשים הרבה יותר.

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.