התיישנות על הלבנת הון - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • גדי

  נשלח ע"יגדי 10:58, 14 במרץ 2012

  שלום לך, האם קיימת התיישנות על עבירת הלבנת הון ואם כן אחרי כמה שנים?

  השב
 • 15:45, 18 במרץ 2012

  גדי שלום - על רוב העבירות "הקשות" לפי חוק איסור הלבנת הון (עבירות מסוג פשע שהעונש בצידן 7 או 10 שנות מאסר) קיימת התיישנות לאחר 10 שנים, אלא שיש לקחת בחשבון שהליכי חקירה עוצרים, בדר"כ, את מירוץ תקופת ההתיישנות.
  ברכה,

  תגובה
 • 18:00, 30 במרץ 2012

  ומה הדין לגבי כספים שהועברו לשוויץ ומקורם בכסף שלא דווח כדין לרשויות המס, אך לא בעבירה מסוג סמים או פשיעה, ושוויץ חושפת ספרים רק לאחרונה, היש עילה לתחילת מירוץ ההתישנות רק מרגע ששוייץ הסכימה לפתוח חומרים בנקאיים אוא ממועד העברת הכספים לשוויץ
  אודה על תשובתך

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.