חובת הדיווח - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • Oren

  נשלח ע"יOren 17:59, 9 במאי 2012

  שלום לפני כשבועיים הפקדתי 32 אלף ₪ בבנק ולהפתעתי נשאלתי למקור הכסף. למיטב הבנתי חובת הדיווח היא על 50 אלף , האם השתנה משהו או שמדובר ביוזמה נקודתית?

  השב
 • 12:27, 10 במאי 2012

  אורן שלום - צו והוראות המפקח על הבנקים מחייבים את הבנק לדווח על כל פעולה של 50 אלף ש"ח ומעלה, ועל כל פעולה חריגה ביחס ללקוח (גם בסכום נמוך מזה). לאחרונה הבנקים נוקטים גישה קפדנית לאחר שהושתו על חלק מהם עיצומים כספיים בשל אי קיום ההוראות. ככל הנראה, מכאן הבירור שנערך איתך. בברכה,

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.