העברת כספים מחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • קולגה

  נשלח ע"יקולגה 15:22, 10 במאי 2012

  שלום, לאזרחית ישראלית (שכירה) יש דוד מצרפת שמבקש להעביר ארצה סכום כספי גבוה לצורך רכישת 2 דירות בארץ, האחת על שמו והשניה על שמה. הבנתי מתשובותייך בפורום שבמקרה כזה, במידה וההעברה נעשית פיזית (והינה מ-100,000 ש"ח ומעלה) - יש להצהיר על כך במעבר הגבול במסגרת "המסלול האדום", ובמידה וההעברה הינה בנקאית (והינה מ-50,000 ש"ח ומעלה) - הבנק כבר ידווח מיוזמתו על כך לרשויות. נניח ונעשו הצהרה ו/או דיווח כאמור לרשויות, מה הרשויות בודקות בדיוק במקרה כזה? תודה רבה מראש!

  השב
 • 15:40, 10 במאי 2012

  קולגה שלום - מטרת הדיווח היא למנוע הליך של הסתרה או הסוואת כספים שמקורם בפשיעה לקראת שימוש חוזר בכספים. הדיווח חושף את הכספים וכך הוא קוטע את "שרשרת ההלבנה". לעיתים, הרשויות רק רושמות בפניהן את עצם העברת הכספים ותו לא. ואולם ישנם מקרים, לרוב בזיקה למידע אחר, שהרשויות מבררות מול מעביר/מקבל הכספים את מקורם, כדי לקבוע אם מקורם בפשיעה המצדיקה את החרמת הכסף. בברכה,

  תגובה
 • 15:58, 10 במאי 2012

  תודה רבה, וכל הכבוד גם על הזריזות :)

  אגב, האם "פשיעה" כוללת גם כסף "שחור" חו"ח שהופק מפעילות חוקית לחלוטין?

  תגובה
 • 16:22, 10 במאי 2012

  אם הכסף "השחור" הושג אגב עבירות על סעיף 117(ב)(3) לחוק מע"מ בנסיבות מחמירות (קרי, הוצאת חשבוניות פיקטיביות) התשובה היא חיובית. כלומר, אז מדובר בכסף שמקורו בפשיעה, השימוש בכסף אסור, וניתן לההחרימו ולהעמיד לדין את העשוים בו שימוש על פי חוק איסור הלבנת הון. אם מדובר "רק" בעבירות על פקודת מס הכנסה (כלומר, הכסף לא דווח בדוח השנתי), אז לא מדובר בעבירות על חוק איסור הלבנת הון ולא ניתן להחרימו, אבל עדיין ניתן להעמיד לדין על עבירות על פקודת מס הכנסה בעבירות של העלמת הכנסות (לגבות את המס במישור האזרחי). בברכה,

  תגובה
 • 16:51, 10 במאי 2012

  תודה. זה תקף גם לגבי כסף שחור שהיה אמור להיות מדווח (אך ורק) לרשויות המס בחו"ל, או רק לגבי כסף שחור שלא דווח לרשויות המס בארץ?

  תגובה
 • 17:24, 10 במאי 2012

  ככלל, מדובר רק על עבירות מס בארץ, אבל יש לזכור שאמנות המס מאפשרות חילופי מידע בין הרשויות השונות בארץ ובחו"ל, כך שמידע על הכנסת כספים צפוי להגיע לרשויות המס בחו"ל, על כל המשתמע מכך. זו בדיוק תכליתו של החוק לאיסור הלבנת הון: לקטוע את "שרשרת ההלבנה" באופן חוצה יבשות. בברכה,

  תגובה
 • 20:04, 11 במאי 2012

  וטוב שכך:)
  ברשותך, אני רוצה לחדד את השאלה לעניין חובת הדיווח של הבנקים לרשויות, לאחר שעיינתי בצו: סעיף 8(א)1 לצו קובע כי חלה חובת דיווח על "פעולה של הפקדה בחשבון או משיכה ממנו של מזומנים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים לפחות", ואילו סעיף 8(א)7 לצו קובע כי "פעולה של העברה מישראל לחוץ לארץ או מחוץ לארץ לישראל, באמצעות חשבון בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות" - מחייבת דיווח של הבנק לרשויות. האם לא נובע מכך לכאורה שכאשר מדובר על העברה בנקאית מחו"ל לארץ, מחשבון לחשבון, אזי חובת הדיווח חלה רק מסך של 1 מליון ש"ח ומעלה, ואילו הדיווח לגבי הסך של 50,000 ש"ח חל לגבי כל משיכה/הפקדת מזומנים בארץ, בלי קשר להעברות מחו"ל?

  תגובה
 • 15:20, 13 במאי 2012

  קולגה שלום - הבנק חייב בדיווח לרשויות, ללא שיקול דעת, בפעולת מזומן בשווי 50,000 ש"ח ומעלה, ובהעברה בין מדינות בשווי 1 מיליון ש"ח ומעלה. בסכומים נמוכים יותר, הבנק ידווח על פי שיקול דעתו, בעסקאות הנראות לו יוצאות דופן בשים לב לפרופיל הלקוח. בברכה,

  תגובה
 • 12:50, 5 באוגוסט 2014

  ראיתי את התכתובת ביניכם ויש לי שאלה לחידוד הנושא : האם העברה בנקאים מחו"ל בסכום של 200,000 ש"ח תדווח לרשויות או שרק אם יועבר ממש מזומן ?
  תודה

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.