• 3 ביוני 2012

    אי שיויוניות בארנונה

    לכבוד עוד דיין
    בתאריך 6/5 פניתי אליך ובאמת תודה רבה על ההתיחסות המהירה וסליחה על שאלה נוספת בעבר כתבת לי שאי שיויוניות בארנונה הינה דבר פסול השאלה המיתבקשת היא האם יש עילה חוקתית מצידי לאי תשלום ארונה על דירתי כל זמן שאין העירייה נוכנה לתקןן את העוול שנישא שווה בשווה בנטל אני ושכני כמובן אחרי שיידעתי אותם על העוול ...חשוב לי לציין שבטוח אני בדברי שיש שינוי ועוול

    3 ביוני 2012