• 1 בינואר 2014

    35% תשלום למס הכנסה על פתיחת קופת גמל פנסיה בגיל פרישה

    אני בגיל פרישה 62 רוצה לפדות קופת גמל פנסיה
    מס ההכנסה דורש ממני 35% מהסכום למה?
    אני אלמנה והייתי בחברת הביטוח עצמאית לא תלויה במעביד

    1 בינואר 2014