• 12 באפריל 2018

  חיוב באגרת היתר בניה ומים בגין שטח מצללה

  שלום רב
  עפ"י החוק מצללה אינה כלולה בשטח הבניה , אז באיזו סמכות מועצת קצרין ותאגיד המים מחייבים אותי ב 3,000 שח עבור שטח המצללה בהיתר הבניה?
  האם להגיש תוכנית חדשה ללא המצללה ? או מספיק תצהיר שלא אבנה מצללה ?
  האם להתרות על פניה לערכאות ? ומי הערכאה , פס"ד תצהירי או עתירה במחוזי?

  12 באפריל 2018
 • 16 באפריל 2018

  שלום אילן,

  בשאלתך חסרים פרטים כמו מהו שטח המצללה המבוקש, היכן היא התבקשה - בחצר? במרפסת או במרפסת גג?. תקנות חישוב שטחים קובעות כי לא יראו שטח מצללה כשטח מקורה ובלבד שהמצללה עומדת בתנאים המנויים בסעיף. עוד נקבע, כי אם עלה שטח המצללה על השטחים הקבועים בסעיף, יבוא השטח העודף במנין שטחי השירות.
  על כן, יש לבדוק מה שטח המצללה שהתבקש בהיתר ומה שטח החצר / הגג שבו התבקשה ולראות אם קיים שטח עודף.
  בנוסף, ראה גם בתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד 2014, שם נקבע כי הקמת מצללה פטורה מהיתר בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף ובתקנות.
  בברכה,
  סלעית פרנטי-גרין, עו"ד

  אין להסתמך על האמור לעיל ו/או לראות בו ייעוץ משפטי

  16 באפריל 2018
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?