• 9 בדצמבר 2012

  הגדרת פרגולה

  לפי ההגדרה - "מצללה (פרגולה)" - מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו; "

  אם אני מבין את הפירוש כפשוטו - ככל שיש יותר רווחים בין הקורות המצלות (המרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו), אזי זה נחשב פרגולה... אבל אז זה לא עושה צל... מה ההגיון? 4 מוטות היוצרות תקרה וירטואלית גם כן נקראות פרגולה?

  אם אני מייחס את "40% לפחות ממנו" לסך החלקים האטומים מסך התקרה, זה נראה יותר הגיוני (יותר קורות, יותר צל)

  מה הפרשנות הנכונה?

  תודה

  9 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?