• 29 בינואר 2013

  בקשת חוות דעת מקצועית

  בבנין שלנו הוחלט על הקמת מעלית וכן על שיפוץ חדר המדרגות המשותף. יש מיעוט שמתנגד. מדובר יהיה על בחירה של אחת מבין שתי חברות. המתנגדים יהיו חייבים בתשלום שיפוץ פני הבניין. הקמת המעלית והשיפוץ ייעשו על ידי אותה חברה. לפי שעה נכתב במסמך להקמת המעלית כי "ההסכמות ביחס למעלית, לרבות קביעת קבלן לביצוע, תוכן החוזה שייחתם, מפרט העבודה, אופן חישוב ההוצאות וכיו"ב יקבעו בהמשך על ידי המשתתפים".
  לפי זה, למתנגדים למעלית לא תהיה קביעה באשר לחברה שאתה יעבדו, אבל הם יחויבו מכל מקום בעלויות של השיפוץ, בלי קביעה. הטיעון שאני מעלה היא שזה לא תקין. משום שיש לכל הדיירים נגיעה לשיפוץ, שהם מחויבים בו, וכמו כן יש לכל הדיירים אפשרות להצטרף בכל שעה למעלית, ולכן אין אפשרות להדירם מההחלטה וגם הם שותפים לה, על שם העתיד.
  דבר נוסף הוא שבפרוטוקול נקבע לפי שעה כי הדיונים ביחס למעלית יהיו פתוחים רק למשתתפים, ואילו המתנגדים יודרו מכל הישיבות - הפרטיות כנראה, שייכללו רק את המשתתפים - וכן הם יודרו מכל המידע הנוגע לפרטים, עד לשלב של עניין ההתנגדות בוועדה. יש בידי חוות דעת כללית האומרת שכל המסמכים פתוחים לכל הדיירים. לפי זה משתמע גם כי הדיונים אמורים להיות פתוחים לכל הדיירים.
  נשמח לשמוע חוות דעת מקצועית

  29 בינואר 2013
 • 30 בינואר 2013

  בקשת חוות דעת מקצועית

  שלום,

  הסוגיה איננה בתחום התכנון והבניה אלא בתחום דיני הבתים המשותפים.

  30 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?